1

Kuva 1. Käyrä A1 kuvaa kumulatiivista arvon kehitystä kasvupaikalla A (H100 = 24 m). Käyrä A2 on metsikön hakkuuarvon kehitys. Käyrät B1 ja B2 ovat kasvupaikalle B (H100 = 15 m). Arvon tipahdukset käyrillä A2 ja B2 johtuvat harvennuksista. Nollan prosentin kiertoaika saadaan tiputtamalla kumulatiivisia käyriä viljelykustannuksen verran alaspäin ja laittamalla origosta alkaen käyrille tangentit.

Taulukko 1. Taulukossa kiertoaika on Faustmannin kaavan mukainen normaalimetsän kiertoaika eri koroilla. Arvokasvuprosentti on kiertoajan ikäisen metsikön arvokasvuprosentti (100×arvokasvu/puuston hakkuuarvo). Arvokasvu×100 jaettuna puuston hakkuuarvon ja maan arvon summalla on korkoprosentin suuruinen. Tuottoprosentti on laskettu kaavalla 1. A ja B viittaavat kasvupaikkoihin A ja B. Viimeinen sarake on sellaisen metsälön tuottoprosentti, jossa puolet on kasvupaikkaa A ja puolet kasvupaikkaa B. Viljelykustannus on 1000 €/ha kasvupaikalla A ja 500 €/ha kasvupaikalla B.
Korko % Kiertoaika,
A
Arvokasvu, %
A
Tuotto, %
A
Kiertoaika,
B
Arvokasvu, %
B
Tuotto, %
B
Tuotto, %
A + B
0 88 2,1 4,5 130 0,8 2,5 3,7
1 84 2,4 4,8 120 1,6 2,9 4,2
2 80 3,1 5 106 2,2 3,5 4,6
3 71 3,4 5,6 95 2,9 4,1 5,2
4 65 4,1 6,3 86 3,6 4,6 5,8
5 61 4,8 6,7 80 4,2 4,8 6,3
2

Kuva 2. Käyrä A1 on tuottoprosentti normaalimetsän kiertoajan funktiona kasvupaikalla A. Käyrä A2 on metsikön arvokasvuprosentti iän funktiona kasvupaikalla A. Käyrä A3 kuvaa kiertoajan ja koron välisen riippuvuuden kasvupaikalla A (x-akselilla annettu ikä (kiertoaika) on siis y-akselilla olevan koron funktio). B-käyrät ovat vastaavat käyrät kasvupaikalla B. Jos tuottoprosentti tulkitaan koroksi, niin oletetaan, että käyrät A1 ja A3 ovat yhteneväiset sekä käyrät B1 ja B3 ovat yhteneväiset.

Taulukko 2. Tuottoprosentin ja kiertoajan (suluissa) riippuvuus viljelykustannuksesta (Vk) ja korosta kasvupaikalla A. Tähdellä (*) merkityissä tapauksissa paljaan maan arvo on negatiivinen.
Korko, % Vk = 0 €/ha Vk = 500 €/ha Vk = 1000 €/ha Vk = 1500 €/ha
0 4,8 (87) 4,7 (87) 4,5 (88) 4,3 (89)
1 5,3 (80) 5,0 (82) 4,8 (84) 4,5 (86)
2 5,5 (78) 5,2 (80) 5 (80) 4,9 (80)
3 6,6 (67) 6,1 (69) 5,6 (71) 5 (78)
4 7,5 (60) 6,9 (62) 6,3 (65) 5,8 (67) *
5 7,9 (57) 7,3 (59) 6,7 (61) * 6,2 (63) *
Taulukko 3. Tuottoprosentin ja kiertoajan (suluissa) riippuvuus viljelykustannuksesta (Vk) ja korosta kasvupaikalla B. Tähdellä (*) merkityissä tapauksissa maan arvo on negatiivinen. Kun korko on 0 % ja viljelykustannukset ovat 1000 €/ha tai 1500 €/ha, optimikiertoaika on suurempi kuin 130 v.
Korko, % Vk = 0 €/ha Vk = 500 €/ha Vk = 1000 €/ha Vk = 1500 €/ha
0 2,7 (127) 2,5 (130) (>130) (>130)
1 3,1 (120) 2,9 (120) 2,7 (120) 2,5 (120)
2 4,2 (100) 3,5 (106) 3,1 (110) * 2,7 (115) *
3 5,0 (89) 4,1 (95) * 3,5 (99) * 3 (102) *
4 5,8 (79) 4,6 (86) * 3,8 (92) * 3,2 (96) *
5 6,2 (72) 4,8 (80) * 3,9 (86) * 3,3 (91) *
3

Kuva 3. Hakkuuarvon ja nykyarvon suhde eri korkokantojen mukaisissa normaalimetsissä. Yhtenäiset viivat ovat kasvupaikalle A ja katkoviivat kasvupaikalle B. Viivat ovat alimmasta ylimpään viljelykustannuksille 0 €/ha, 500 €/ha, 1000 €/ha ja 1500 €/ha.