1

Kuva 1. Hakkuukoneen korjaamat sekä mallilla ennustetut runkolukusarjat mallitusaineiston metsikössä no. 3.

2

Kuva 2. Männyn ja kuusen runkolukusarjat ja Weibull-jakaumat optimoituna ilman tukki­vähennystä (—), männylle 16 %:n ja kuuselle 6 %:n tukkivähennystä käyttäen (- - -) sekä 24 %:n ja 18 %:n tukkivähennystä käyttäen (···). Männyllä puukauppatiedon/hakkuukoneen mukaiset tunnukset: runkoluku 1020/930, kuitupuuta 130/65 m3, tukkipuuta 280/234 m3 ja kuusella: runkoluku 704/1102, kuitupuuta 100/74 m3 ja tukkipuuta 255/302 m3.