1

Kuva 1. Mallinnettu suhde maan hienoainesosuuden (raekoko <0.06 mm) ja a) lämpötilasumman sekä b) kasvupaikkatyypin kanssa. Varjostettu alue sekä pystyjanat osoittavat 95% luottamusväliä.