Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015

Pääkirjoitus

artikkeli id 6583. Pääkirjoitus
Eeva Korpilahti. (2015). Säilyykö tutkimusetiikka digitaalisessa julkaisemisessa ja tiedeviestinnässä? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli id 6583. https://doi.org/10.14214/ma.6583
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6923. Pääkirjoitus
Eeva Korpilahti. (2015). Metsäntutkimuksen tulosten julkaiseminen ja saattaminen käyttöön. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6923. https://doi.org/10.14214/ma.6923
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6529. Pääkirjoitus
Eeva Korpilahti. (2015). Metsäntutkimuksen pitkä yhteistyön perinne. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli id 6529. https://doi.org/10.14214/ma.6529
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6296. Pääkirjoitus
Eeva Korpilahti. (2015). Metsien hoito ja puunkäytön mahdollisuudet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6296. https://doi.org/10.14214/ma.6296
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 6584. Tutkimusartikkeli
Jouni Siipilehto, Annika Kangas. (2015). Näslundin pituuskäyrä ja siihen perustuvia malleja läpimitan ja pituuden välisestä riippuvuudesta suomalaisissa talousmetsissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli id 6584. https://doi.org/10.14214/ma.6584
 • Siipilehto, ORCID ID:
 • Kangas, ORCID ID:
artikkeli id 6924. Tutkimusartikkeli
Tanja Ikonen, Miina Jahkonen. (2015). Toiminnan laadun merkitys metsäenergia-alan pk-yritysten välisissä luottamussuhteissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6924. https://doi.org/10.14214/ma.6924
 • Ikonen, ORCID ID:
 • Jahkonen, ORCID ID:
artikkeli id 6531. Tutkimusartikkeli
Jouni Siipilehto, Tapio Huttunen. (2015). Metsikön todellisen iän määrittäminen rinnankorkeusiästä suomalaisissa talousmetsissä. Ikälisäysmalli INKA-aineiston kairauksista. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli id 6531. https://doi.org/10.14214/ma.6531
 • Siipilehto, ORCID ID:
 • Huttunen, ORCID ID:
artikkeli id 6530. Tutkimusartikkeli
Antti Mutanen, Jari Viitanen. (2015). Suomen sahateollisuuden kansainvälinen kustannuskilpailukyky 2000-luvulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli id 6530. https://doi.org/10.14214/ma.6530
 • Mutanen, ORCID ID:
 • Viitanen, ORCID ID:
artikkeli id 6297. Tutkimusartikkeli
Jouni Siipilehto, Sauli Valkonen, Marja-Leena Päätalo. (2015). Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja käytettäessä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6297. https://doi.org/10.14214/ma.6297
 • Siipilehto, ORCID ID:
 • Valkonen, ORCID ID:
 • Päätalo, ORCID ID:

Katsaus

artikkeli id 6925. Katsaus
Jyrki Hytönen, Anna Saarsalmi. (2015). Harmaaleppä energiapuuna. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6925. https://doi.org/10.14214/ma.6925
 • Hytönen, ORCID ID:
 • Saarsalmi, ORCID ID:

Tiedonanto

artikkeli id 6585. Tiedonanto
Katariina Alaspää, Petteri Muukkonen, Raisa Mäkipää. (2015). Lahopuun merkitys kasvualustana eteläboreaalisen vanhan luonnontilaisen kuusimetsän uudistumisessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli id 6585. https://doi.org/10.14214/ma.6585
 • Alaspää, ORCID ID:
 • Muukkonen, ORCID ID:
 • Mäkipää, ORCID ID:
artikkeli id 6926. Tiedonanto
Riikka Paloniemi, Mia Pihlajamäki, Maarit Jokinen, Outi Ratamäki. (2015). Metsänhoitoyhdistykset METSO-ohjelman toimeenpanossa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6926. https://doi.org/10.14214/ma.6926
 • Paloniemi, ORCID ID:
 • Pihlajamäki, ORCID ID:
 • Jokinen, ORCID ID:
 • Ratamäki, ORCID ID:

Tieteen tori

Luonnonvarariskien hallinta

artikkeli id 6302. Tieteen tori – Luonnonvarariskien hallinta
Jere Kaivosoja, Hanna Huitu. (2015). Maatalouden kasvintuotantoon liittyvien riskien hallinta paikkatietomenetelmillä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6302. https://doi.org/10.14214/ma.6302
 • Kaivosoja, ORCID ID:
 • Huitu, ORCID ID:
artikkeli id 6301. Tieteen tori – Luonnonvarariskien hallinta
Petteri Alho, Leena Laamanen, Elina Kasvi, Yunsheng Wang, Claude Flener. (2015). Tulvariskien hallinta uusilla teknologioilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6301. https://doi.org/10.14214/ma.6301
 • Alho, ORCID ID:
 • Laamanen, ORCID ID:
 • Kasvi, ORCID ID:
 • Wang, ORCID ID:
 • Flener, ORCID ID:
artikkeli id 6300. Tieteen tori – Luonnonvarariskien hallinta
Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa, Tuula Kantola, Minna Blomqvist, Maiju Kosunen. (2015). Hyönteistuhoriskien hallinta uusilla teknologioilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6300. https://doi.org/10.14214/ma.6300
 • Lyytikäinen-Saarenmaa, ORCID ID:
 • Kantola, ORCID ID:
 • Blomqvist, ORCID ID:
 • Kosunen, ORCID ID:
artikkeli id 6299. Tieteen tori – Luonnonvarariskien hallinta
Mikko Vastaranta, Eija Honkavaara, Ninni Saarinen, Markus Holopainen, Juha Hyyppä. (2015). Tuuli- ja lumituhojen kartoitus ja mallinnus useampiaikaisten kaukokartoituspintamallien avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6299. https://doi.org/10.14214/ma.6299
 • Vastaranta, ORCID ID:
 • Honkavaara, ORCID ID:
 • Saarinen, ORCID ID:
 • Holopainen, ORCID ID:
 • Hyyppä, ORCID ID:
artikkeli id 6298. Tieteen tori – Luonnonvarariskien hallinta
Ville Kankare, Mikko Niemi, Mikko Vastaranta, Markus Holopainen, Juha Hyyppä. (2015). Puustobiomassan kartoituksen ja seurannan kehittäminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6298. https://doi.org/10.14214/ma.6298
 • Kankare, ORCID ID:
 • Niemi, ORCID ID:
 • Vastaranta, ORCID ID:
 • Holopainen, ORCID ID:
 • Hyyppä, ORCID ID:

Tieteen tori

Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana

artikkeli id 6588. Tieteen tori – Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana
Janne S. Kotiaho, Saija Kuusela, Eini Nieminen, Atte Moilanen. (2015). Elinympäristöjen tilan edistämisen priorisoinnin periaatteet ja menetelmä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli id 6588. https://doi.org/10.14214/ma.6588
 • Kotiaho, ORCID ID:
 • Kuusela, ORCID ID:
 • Nieminen, ORCID ID:
 • Moilanen, ORCID ID:
artikkeli id 6587. Tieteen tori – Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana
Yrjö Haila. (2015). Sopeutuuko metsien monikäyttö biotalouteen? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli id 6587. https://doi.org/10.14214/ma.6587
 • Haila, ORCID ID:
artikkeli id 6586. Tieteen tori – Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana
Tuomo Kalliokoski. (2015). Ilmastonmuutos ja biotalous – Metsäsektorilla vaaditaan paradigman muutosta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli id 6586. https://doi.org/10.14214/ma.6586
 • Kalliokoski, ORCID ID:

Tieteen tori

Tavoitteena metsien monet hyödyt

artikkeli id 6535. Tieteen tori – Tavoitteena metsien monet hyödyt
Leena Finér. (2015). Valuma-alueen huomioonottavan suunnittelun hyödyt. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli id 6535. https://doi.org/10.14214/ma.6535
 • Finér, ORCID ID:
artikkeli id 6534. Tieteen tori – Tavoitteena metsien monet hyödyt
Artti Juutinen. (2015). Metsien monet hyödyt ja taloudellinen arvottaminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli id 6534. https://doi.org/10.14214/ma.6534
 • Juutinen, ORCID ID:
artikkeli id 6533. Tieteen tori – Tavoitteena metsien monet hyödyt
Miina Rautiainen. (2015). Fysikaaliset menetelmät metsien kaukokartoituksessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli id 6533. https://doi.org/10.14214/ma.6533
 • Rautiainen, ORCID ID:
artikkeli id 6532. Tieteen tori – Tavoitteena metsien monet hyödyt
Jyrki Kangas. (2015). Millaista metsätietoa tarvitaan monitavoitteisen metsäsuunnittelun pohjaksi? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli id 6532. https://doi.org/10.14214/ma.6532
 • Kangas, ORCID ID:

Tieteen tori

Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen

artikkeli id 6932. Tieteen tori – Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen
Inka Pippuri. (2015). Apua tohtorien työllistymiseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6932. https://doi.org/10.14214/ma.6932
 • Pippuri, ORCID ID:
artikkeli id 6931. Tieteen tori – Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen
Hely Häggman. (2015). Mikä on olennaista tutkijan ammatissa ja miten siihen voidaan valmistautua koulutuksen aikana? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6931. https://doi.org/10.14214/ma.6931
 • Häggman, ORCID ID:
artikkeli id 6930. Tieteen tori – Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen
Annukka Valkeapää. (2015). Metsäalan uskomuksia horjuttava tutkimustieto ohitetaan helposti. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6930. https://doi.org/10.14214/ma.6930
 • Valkeapää, ORCID ID:
artikkeli id 6929. Tieteen tori – Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen
Esa Härmälä. (2015). Käytännön toiveet metsäntutkimukselle – miten varmistetaan, että paras tutkimustieto tulee soveltajien käyttöön. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6929. https://doi.org/10.14214/ma.6929
 • Härmälä, ORCID ID:
artikkeli id 6928. Tieteen tori – Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen
Jarkko Hantula. (2015). Tutkimuksen hyödyntäminen yhteis- kunnassa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6928. https://doi.org/10.14214/ma.6928
 • Hantula, ORCID ID:
artikkeli id 6927. Tieteen tori – Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen
Markku Ollikainen. (2015). Miten yhteiskunnan tietotarpeet ja tutkimuksen terävin kärki saadaan kohtaamaan. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6927. https://doi.org/10.14214/ma.6927
 • Ollikainen, ORCID ID:

Kirjallisuutta

artikkeli id 6590. Kirjallisuutta
Juha-Pekka Hotanen. (2015). Uudistunut kasvitieteellinen suotyyppiopas. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli id 6590. https://doi.org/10.14214/ma.6590
 • Hotanen, ORCID ID:
artikkeli id 6589. Kirjallisuutta
Jaana Laine. (2015). Metsätaloushistoriaa tarkkaavaiselle ja kärsivälliselle lukijalle. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli id 6589. https://doi.org/10.14214/ma.6589
 • Laine, ORCID ID:
artikkeli id 6536. Kirjallisuutta
Anneli Viherä-Aarnio. (2015). Koivukulttuurin käsikirja. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli id 6536. https://doi.org/10.14214/ma.6536
 • Viherä-Aarnio, ORCID ID:
artikkeli id 6305. Kirjallisuutta
Matleena Kniivilä. (2015). Hyvinvointia metsien virkistyskäytöstä ja matkailusta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6305. https://doi.org/10.14214/ma.6305
 • Kniivilä, ORCID ID:
artikkeli id 6304. Kirjallisuutta
Mikko Jokinen. (2015). Ympäristön myytit menneessä ja tässä päivässä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6304. https://doi.org/10.14214/ma.6304
 • Jokinen, ORCID ID:
artikkeli id 6303. Kirjallisuutta
Matti Kärkkäinen. (2015). Metsänkasvatus – Tutkijat pystyisivät parempaankin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6303. https://doi.org/10.14214/ma.6303
 • Kärkkäinen, ORCID ID:

Puheenvuoro

artikkeli id 6592. Puheenvuoro
Antti Mutanen, Jari Viitanen. (2015). Vastaus Jyrki Kettuselle: Yrityskohtainen kilpailukykyvertailu on tarpeellista. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli id 6592. https://doi.org/10.14214/ma.6592
 • Mutanen, ORCID ID:
 • Viitanen, ORCID ID:
artikkeli id 6591. Puheenvuoro
Jyrki Kettunen:. (2015). Sahateollisuuden kilpailukyvystä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli id 6591. https://doi.org/10.14214/ma.6591
 • Kettunen:, ORCID ID:

Tutkimusseloste

artikkeli id 6597. Tutkimusseloste
Riikka Linnakoski. (2015). Metsätammen sinistäjäsienet ja niiden merkitys taudinaiheuttajina Lounais-Venäjällä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli id 6597. https://doi.org/10.14214/ma.6597
 • Linnakoski, ORCID ID:
artikkeli id 6596. Tutkimusseloste
Juho Hautsalo. (2015). Tammen pituuskasvun ja selviytymiskyvyn populaatiokohtainen vaihtelu lajin esiintymisalueen pohjoisrajalla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli id 6596. https://doi.org/10.14214/ma.6596
 • Hautsalo, ORCID ID:
artikkeli id 6595. Tutkimusseloste
Sakari Tuominen, Andras Balazs, Heikki Saari, Ilkka Pölönen, Janne Sarkeala, Risto Viitala. (2015). Miehittämättömät lentolaitteet (UAV) luonnonvarojen hallinnassa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli id 6595. https://doi.org/10.14214/ma.6595
 • Tuominen, ORCID ID:
 • Balazs, ORCID ID:
 • Saari, ORCID ID:
 • Pölönen, ORCID ID:
 • Sarkeala, ORCID ID:
 • Viitala, ORCID ID:
artikkeli id 6594. Tutkimusseloste
Jaana Luoranen, Risto Rikala. (2015). Varhaisen lyhytpäiväkäsittelyn ja kesäistutuksen vaikutukset kuusen taimien kehitykseen istutuksen jälkeen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli id 6594. https://doi.org/10.14214/ma.6594
 • Luoranen, ORCID ID:
 • Rikala, ORCID ID:
artikkeli id 6593. Tutkimusseloste
Juha Laitila, Johanna Routa. (2015). Traktori- ja autohakkurin tuottavuus ja puun varastointiajan vaikutus mäntyrunkopuuhakkeen ominaisuuksiin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli id 6593. https://doi.org/10.14214/ma.6593
 • Laitila, ORCID ID:
 • Routa, ORCID ID:
artikkeli id 6937. Tutkimusseloste
Jukka Malinen, Mika Haring, Harri Kilpeläinen, Erkki Verkasalo. (2015). Hinnoittelumenetelmän vaikutus puuraakaaineen ohjautumiseen – simulointitarkastelu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6937. https://doi.org/10.14214/ma.6937
 • Malinen, ORCID ID:
 • Haring, ORCID ID:
 • Kilpeläinen, ORCID ID:
 • Verkasalo, ORCID ID:
artikkeli id 6936. Tutkimusseloste
Mikko Moilanen, Jyrki Hytönen, Hannu Hökkä, Anssi Ahtikoski. (2015). Lannoituksen puustovaikutukset ja kannattavuus puolukkaturvekankaan männikössä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6936. https://doi.org/10.14214/ma.6936
 • Moilanen, ORCID ID:
 • Hytönen, ORCID ID:
 • Hökkä, ORCID ID:
 • Ahtikoski, ORCID ID:
artikkeli id 6935. Tutkimusseloste
Katri Himanen, Markku Nygren. (2015). Kuusen siementen liotuslajittelu vaikuttaa paakkutaimien laatuun ja kokoon. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6935. https://doi.org/10.14214/ma.6935
 • Himanen, ORCID ID:
 • Nygren, ORCID ID:
artikkeli id 6934. Tutkimusseloste
Marjut Turtiainen. (2015). Mustikka- ja puolukkasatojen mallintaminen Suomessa: Erilaisia lähestymistapoja laatia malleja metsäsuunnittelulaskelmia varten. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6934. https://doi.org/10.14214/ma.6934
 • Turtiainen, ORCID ID:
artikkeli id 6933. Tutkimusseloste
Olli-Pekka Tikkanen, Irina A. Chernyakova. (2015). Asutushistorian vaikutus Vodlajärven kansallispuiston nykyiseen metsämaisemaan Luoteis-Venäjällä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6933. https://doi.org/10.14214/ma.6933
 • Tikkanen, ORCID ID:
 • Chernyakova, ORCID ID:
artikkeli id 6539. Tutkimusseloste
Lauri Korhonen, Daniela Ali-Sisto, Timo Tokola. (2015). Trooppisen metsän latvuspeittävyyden estimointi satelliittikuvien ja laserkeilauspohjaisen referenssiaineiston avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli id 6539. https://doi.org/10.14214/ma.6539
 • Korhonen, ORCID ID:
 • Ali-Sisto, ORCID ID:
 • Tokola, ORCID ID:
artikkeli id 6538. Tutkimusseloste
Juha Laitila, Tapio Ranta, Antti Asikainen, Eero Jäppinen, Olli-Jussi Korpinen. (2015). Kantojen kustannuskilpailukyky metsähakkeen hankinnassa Etelä- ja Pohjois-Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli id 6538. https://doi.org/10.14214/ma.6538
 • Laitila, ORCID ID:
 • Ranta, ORCID ID:
 • Asikainen, ORCID ID:
 • Jäppinen, ORCID ID:
 • Korpinen, ORCID ID:
artikkeli id 6537. Tutkimusseloste
Mikko Niemi, Mikko Vastaranta, Jussi Peuhkurinen, Markus Holopainen. (2015). Heikkotuottoisten ojitettujen soiden puustoinventointi Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa hyödyntäen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli id 6537. https://doi.org/10.14214/ma.6537
 • Niemi, ORCID ID:
 • Vastaranta, ORCID ID:
 • Peuhkurinen, ORCID ID:
 • Holopainen, ORCID ID:
artikkeli id 6309. Tutkimusseloste
Jyrki Hytönen, Anna Saarsalmi. (2015). Harmaaleppävesakoiden biomassatuotos ja lannoituksen vaikutus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6309. https://doi.org/10.14214/ma.6309
 • Hytönen, ORCID ID:
 • Saarsalmi, ORCID ID:
artikkeli id 6308. Tutkimusseloste
Katri Hamunen, Outi Virkkula, Teppo Hujala, Juha Hiedanpää, Mikko Kurttila. (2015). Metsänomistajien vapaamuotoisen vuorovaikutuksen ja vertaisoppimisen edistäminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6308. https://doi.org/10.14214/ma.6308
 • Hamunen, ORCID ID:
 • Virkkula, ORCID ID:
 • Hujala, ORCID ID:
 • Hiedanpää, ORCID ID:
 • Kurttila, ORCID ID:
artikkeli id 6307. Tutkimusseloste
Hannu Hökkä, Hanna Mäkelä. (2015). Kuusen taimien pituuskasvu hakkuun jälkeen korpikuusikon pienaukoissa Pohjois-Suomessa – vertailu ylispuuhakkuisiin ja viljelytaimikoihin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6307. https://doi.org/10.14214/ma.6307
 • Hökkä, ORCID ID:
 • Mäkelä, ORCID ID:
artikkeli id 6306. Tutkimusseloste
Tiina Laine, Veli-Matti Saarinen. (2015). Vertaileva aikatutkimus Risutec APC- ja Bracke-istutuslaitteista. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6306. https://doi.org/10.14214/ma.6306
 • Laine, ORCID ID:
 • Saarinen, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit