Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 6456. Tutkimusartikkeli
Jouni Pykäläinen, Teppo Hujala. (2012). Ennakointi osana alueellista metsäohjelmaa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6456. https://doi.org/10.14214/ma.6456

Tutkimuksessa johdetaan metsäsuunnittelun ja tulevaisuudentutkimuksen teorioista sekä ennakoinnin yleisistä periaatteista ns. ennakoivan alueellisen metsäohjelman (AMO) keskeiset piirteet. Lisäksi selvitetään toimintatutkimuksen keinoin näiden piirteiden mukaisen ennakoivan AMOn toteutettavuutta. Lähtökohtana on, että yhdistämällä metsäohjelmatyössä yhteiskuntaa ja aluetaloutta koskeva ennakointi metsää ja sen käyttöä koskevaan ennakointiin voitaisiin nykyistä paremmin hahmottaa metsäalan tulevaisuuden mahdollisuudet alueella ja siten ohjata tehokkaammin mm. tutkimus- ja kehityshankkeiden resursointia. Toimintatutkimuksessa käytettiin ennakointia Pohjois-Karjalan AMOn tavoiteasettelun tukena. Ennakointimenetelmänä käytettiin tulevaisuustaulukon sovellusta. Eräs keskeinen havainto oli, että perinteisille toiminnoille tärkeissä kysymyksissä ennakoinnin osallistujat painottivat vahvasti tulevaisuuteen vaikuttamista ja perustelivat nykytoimintaa metsän tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisellä. Alalle uusissa tai uusia merkityksiä saaneissa toiminnoissa toimintaympäristön tulevaisuuskuvia ja tavoitteita perusteltiin myös metsään pohjautuvien tuotteiden ja palvelujen kysynnällä. Ennakointi otettiin lähestymistapana hyvin vastaan AMOn valmistelutyöryhmässä ja alueellisessa metsäneuvostossa. Ennakoinnin tuloksia hyödynnettiin myös Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kaakkois-Suomen AMOjen tavoiteasettelun tukena.

 • Pykäläinen, ORCID ID:E-mail teppo.hujala@metla.fi (email)
 • Hujala, ORCID ID:

Tieteen tori

Kustannustehokasta metsänhoitoa

artikkeli id 6460. Tieteen tori – Kustannustehokasta metsänhoitoa
Veli-Matti Saarinen. (2012). Metsäpalveluiden kehittäminen ja kasvumahdollisuudet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6460. https://doi.org/10.14214/ma.6460
 • Saarinen, ORCID ID:E-mail veli-matti.saarinen@metla.fi (email)
artikkeli id 6459. Tieteen tori – Kustannustehokasta metsänhoitoa
Heidi Hallongren, Tiina Laine, Marja-Liisa Juntunen. (2012). Metsänhoitotöiden koneellistamisesta ratkaisu metsuripulaan? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6459. https://doi.org/10.14214/ma.6459
 • Hallongren, ORCID ID:E-mail heidi.hallongren@metla.fi (email)
 • Laine, ORCID ID:
 • Juntunen, ORCID ID:
artikkeli id 6458. Tieteen tori – Kustannustehokasta metsänhoitoa
Ville Kankaanhuhta, Timo Saksa. (2012). Omavalvonnasta työkalu metsänhoidon laadun hallintaan. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6458. https://doi.org/10.14214/ma.6458
 • Kankaanhuhta, ORCID ID:E-mail ville.kankaanhuhta@metla.fi (email)
 • Saksa, ORCID ID:
artikkeli id 6457. Tieteen tori – Kustannustehokasta metsänhoitoa
Juho Rantala. (2012). Metsänhoidon kustannustehokkuuden merkitys metsätaloudessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6457. https://doi.org/10.14214/ma.6457
 • Rantala, ORCID ID:

Tieteen tori

Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta

artikkeli id 6465. Tieteen tori – Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta
Juhani Marttila, Pekka Ollonqvist. (2012). Kuluttaja-arvostusten vaikutukset suomalaisen puurakentamisen kilpailukykyyn Luoteis-Venäjällä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6465. https://doi.org/10.14214/ma.6465
 • Marttila, ORCID ID:E-mail juhani.marttila@metla.fi (email)
 • Ollonqvist, ORCID ID:
artikkeli id 6464. Tieteen tori – Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta
Kari Väätäinen, Yuri Gerasimov, Viktor Senkin. (2012). Koneellisen tavaralajimenetelmähakkuun tuottavuus Luoteis-Venäjän päätehakkuukohteilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6464. https://doi.org/10.14214/ma.6464
 • Väätäinen, ORCID ID:E-mail kari.vaatainen@metla.fi (email)
 • Gerasimov, ORCID ID:
 • Senkin, ORCID ID:
artikkeli id 6463. Tieteen tori – Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta
Erkki Verkasalo, Sanna Hautamäki, Harri Kilpeläinen. (2012). Mänty- ja kuusisahatavaran laatujakaumat ja sahatukin laatu Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6463. https://doi.org/10.14214/ma.6463
 • Verkasalo, ORCID ID:E-mail erkki.verkasalo@metla.fi (email)
 • Hautamäki, ORCID ID:
 • Kilpeläinen, ORCID ID:
artikkeli id 6462. Tieteen tori – Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta
Jari Viitanen, Antti Mutanen. (2012). Venäjän sahateollisuus menestyy vientimarkkinoilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6462. https://doi.org/10.14214/ma.6462
 • Viitanen, ORCID ID:E-mail jari.viitanen@metla.fi (email)
 • Mutanen, ORCID ID:
artikkeli id 6461. Tieteen tori – Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta
Elina Välkky, Timo Leinonen. (2012). Suomen ja Venäjän metsänkäsittelyohjeiden vertailu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6461. https://doi.org/10.14214/ma.6461
 • Välkky, ORCID ID:E-mail elina.valkky@metla.fi (email)
 • Leinonen, ORCID ID:

Tieteen tori

artikkeli id 6468. Tieteen tori
Tiina Rajala, Mikko Peltoniemi, Lara Valentin-Carrera, Taina Pennanen, Raisa Mäkipää. (2012). Sienidiversiteetin merkitys puiden lahoamisprosessissa ja taimien kasvussa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6468. https://doi.org/10.14214/ma.6468
 • Rajala, ORCID ID:E-mail tiina.rajala@metla.fi (email)
 • Peltoniemi, ORCID ID:
 • Valentin-Carrera, ORCID ID:
 • Pennanen, ORCID ID:
 • Mäkipää, ORCID ID:
artikkeli id 6467. Tieteen tori
Raisa Mäkipää. (2012). Ilmastonmuutos ja metsien hoito vaikuttavat metsien hiilitaseeseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6467. https://doi.org/10.14214/ma.6467
 • Mäkipää, ORCID ID:E-mail raisa.makipaa@metla.fi (email)
artikkeli id 6466. Tieteen tori
Samuli Launiainen, Ari Laurén. (2012). Vihreää vettä ja jalanjälkeä – onko mitään järkeä? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6466. https://doi.org/10.14214/ma.6466
 • Launiainen, ORCID ID:E-mail samuli.launiainen@metla.fi (email)
 • Laurén, ORCID ID:

Kirjallisuutta

artikkeli id 6469. Kirjallisuutta
Matti Leikola. (2012). Ihmisen suhde luontoon suomalaisessa kaunokirjallisuudessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6469. https://doi.org/10.14214/ma.6469
 • Leikola, ORCID ID:E-mail matti.leikola@kolumbus.fi (email)

Tutkimusseloste

artikkeli id 6472. Tutkimusseloste
Anna Rytkönen. (2012). Phytophthora-munasienisuvun kasvitaudinaiheuttajia myös Suomen taimitarhoilla – tulevaisuuden uhka taimituotannolle? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6472. https://doi.org/10.14214/ma.6472
 • Rytkönen, ORCID ID:
artikkeli id 6471. Tutkimusseloste
Paula Jylhä. (2012). Karsimaton ensiharvennusmänty sulfaattisellun ja energian tuotannossa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6471. https://doi.org/10.14214/ma.6471
 • Jylhä, ORCID ID:
artikkeli id 6470. Tutkimusseloste
Saana Kataja-aho, Aino Smolander, Hannu Fritze, Sini Norrgård, Jari Haimi. (2012). Kantojen korjuun vaikutukset maaperän hiili- ja typpidynamiikkaan. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6470. https://doi.org/10.14214/ma.6470
 • Kataja-aho, ORCID ID:
 • Smolander, ORCID ID:
 • Fritze, ORCID ID:
 • Norrgård, ORCID ID:
 • Haimi, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit