Articles by Eeva Korpilahti

Päätoimittajalta

artikkeli id 10102. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2018). Metsätieteen aikakauskirjan neljännesvuosisata. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2018 artikkeli id 10102. https://doi.org/10.14214/ma.10102
 • Korpilahti, Suomen Metsätieteellinen Seura ry, Helsinki ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@metsatiede.org (email)
artikkeli id 5704. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2016). Metsätieteen aikakauskirja muutoksessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2016 numero 3-4 artikkeli id 5704. https://doi.org/10.14214/ma.5704
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5964. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2016). Digitalisaatio tutkimuksessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2016 numero 1 artikkeli id 5964. https://doi.org/10.14214/ma.5964
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6583. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2015). Säilyykö tutkimusetiikka digitaalisessa julkaisemisessa ja tiedeviestinnässä? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli id 6583. https://doi.org/10.14214/ma.6583
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6923. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2015). Metsäntutkimuksen tulosten julkaiseminen ja saattaminen käyttöön. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6923. https://doi.org/10.14214/ma.6923
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6529. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2015). Metsäntutkimuksen pitkä yhteistyön perinne. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli id 6529. https://doi.org/10.14214/ma.6529
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6296. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2015). Metsien hoito ja puunkäytön mahdollisuudet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6296. https://doi.org/10.14214/ma.6296
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5881. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2014). Metsäntutkimus jatkuu vaikka Metsäntutkimuslaitos loppuu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4 artikkeli id 5881. https://doi.org/10.14214/ma.5881
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6879. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2013). Tiedejulkaisemisen kotikenttäedut. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 2 artikkeli id 6879. https://doi.org/10.14214/ma.6879
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6027. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2013). Vuosisata metsätieteen julkaisemista – uudistuva digitaalinen Silva Fennica. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 1 artikkeli id 6027. https://doi.org/10.14214/ma.6027
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5846. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2012). Silva Fennica ja Metsätieteen aikakauskirja arvioitu korkeatasoisiksi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5846. https://doi.org/10.14214/ma.5846
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6810. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2011). Miten tieteellinen tieto saadaan käytännönkäyttöön? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli id 6810. https://doi.org/10.14214/ma.6810
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6557. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2011). Puurakentamisen laatu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 3 artikkeli id 6557. https://doi.org/10.14214/ma.6557
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5903. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2010). Sähköisen viestinnän aikaansaattama murros. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 3 artikkeli id 5903. https://doi.org/10.14214/ma.5903
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5736. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2010). ”Open access” -julkaiseminen tieteellisen julkaisemisen uudistajana. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 2 artikkeli id 5736. https://doi.org/10.14214/ma.5736
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6780. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2010). Tieteellinen julkaiseminen osana tutkimusta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 1 artikkeli id 6780. https://doi.org/10.14214/ma.6780
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6332. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2009). Uusi laserteknologia metsänmittauksessa ja metsien inventoinnissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 4 artikkeli id 6332. https://doi.org/10.14214/ma.6332
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6758. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2009). Metsänomistuksen pirstoutuminen ja metsikkötalous. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 3 artikkeli id 6758. https://doi.org/10.14214/ma.6758
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5758. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2009). Metsähallituksen 150 vuotta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5758. https://doi.org/10.14214/ma.5758
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5831. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2009). 100-vuotias Suomen Metsätieteellinen Seura. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 1 artikkeli id 5831. https://doi.org/10.14214/ma.5831
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6828. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2008). Metsätalous ja metsien käytön tulevaisuus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 4 artikkeli id 6828. https://doi.org/10.14214/ma.6828
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6387. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2008). Puu raaka-aineena. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 3 artikkeli id 6387. https://doi.org/10.14214/ma.6387
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6418. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2008). Mikä tutkimus on tärkeää? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 1 artikkeli id 6418. https://doi.org/10.14214/ma.6418
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5979. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2007). Metsäntutkimuksen tulevaisuus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 4 artikkeli id 5979. https://doi.org/10.14214/ma.5979
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6402. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2007). Tutkimuksen laadun mittaaminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 3 artikkeli id 6402. https://doi.org/10.14214/ma.6402
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6097. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2007). Mallit puuston kasvun ja käsittelyiden vaikutuksen ennustamisessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 1 artikkeli id 6097. https://doi.org/10.14214/ma.6097
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6312. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2006). Vertaisarviointi tieteellisessä julkaisemisessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 4 artikkeli id 6312. https://doi.org/10.14214/ma.6312
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5690. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2006). Metsäntutkimuksen merkitys ja tutkimukseen tarvittavat voimavarat. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 3 artikkeli id 5690. https://doi.org/10.14214/ma.5690
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5863. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2006). Metsäalalle tarvitaan tutkimus- ja teknologiaohjelma. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 2 artikkeli id 5863. https://doi.org/10.14214/ma.5863
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5720. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2006). Hakkuulaskelmista uuteen metsäsuunnitteluun. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 1 artikkeli id 5720. https://doi.org/10.14214/ma.5720
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6135. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2005). Metsäntutkimus kilpailtavassa tutkimusrahoituksessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 4 artikkeli id 6135. https://doi.org/10.14214/ma.6135
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5777. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2005). Silva Fennican tie kansainväliseksi tiedelehdeksi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 3 artikkeli id 5777. https://doi.org/10.14214/ma.5777
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5789. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2005). Osataanko luovuutta johtaa? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 2 artikkeli id 5789. https://doi.org/10.14214/ma.5789
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6255. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2005). Tutkimus kansainvälistyy – onko tieto käytettävissä? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 1 artikkeli id 6255. https://doi.org/10.14214/ma.6255
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5663. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2004). Metsänhoidon tutkimuksen haasteet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 4 artikkeli id 5663. https://doi.org/10.14214/ma.5663
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6219. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2004). Metsäntutkimuksella uutta, luovaa tietoa toimialan kehittämiseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 3 artikkeli id 6219. https://doi.org/10.14214/ma.6219
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6243. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2004). Tieteellinen julkaiseminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 2 artikkeli id 6243. https://doi.org/10.14214/ma.6243
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6107. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2003). Metsäntutkimuksen kansainvälinen vaikuttavuus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2003 numero 4 artikkeli id 6107. https://doi.org/10.14214/ma.6107
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6193. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2002). Suopuustojen ominaisuudet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 4 artikkeli id 6193. https://doi.org/10.14214/ma.6193
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6176. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2002). Metsäsuunnittelun tavoite. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 3 artikkeli id 6176. https://doi.org/10.14214/ma.6176
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6863. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2002). Geenitutkimuksen mahdollisuudet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 2 artikkeli id 6863. https://doi.org/10.14214/ma.6863
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6540. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2002). Metsänuudistamisen laatu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6540. https://doi.org/10.14214/ma.6540
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6161. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2001). Metsien käyttö ja suojelu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 4 artikkeli id 6161. https://doi.org/10.14214/ma.6161
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6680. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2001). Metsänomistuksen kannattavuus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 3 artikkeli id 6680. https://doi.org/10.14214/ma.6680
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6499. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2001). Metsätuhot ja puuntuotanto. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli id 6499. https://doi.org/10.14214/ma.6499
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5815. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2001). Monimuotoisuuden vaaliminen metsänhoidossa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli id 5815. https://doi.org/10.14214/ma.5815
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6063. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2000). Ilmastonmuutos ja ihmisen toimet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6063. https://doi.org/10.14214/ma.6063
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6053. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2000). Metsät raaka-aineen ja elämän lähteenä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli id 6053. https://doi.org/10.14214/ma.6053
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6010. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2000). Suometsien merkitys metsätaloudessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 2 artikkeli id 6010. https://doi.org/10.14214/ma.6010
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6908. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2000). Metsätalouden tulevaisuus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6908. https://doi.org/10.14214/ma.6908
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6270. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (1999). Metsäntutkimuksen uusi vuosituhat. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 4 artikkeli id 6270. https://doi.org/10.14214/ma.6270
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6847. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (1999). Metsän arvon ja kiertoajan määrityksen epävarmuus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 3 artikkeli id 6847. https://doi.org/10.14214/ma.6847
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6115. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (1999). Suomen Metsätieteellinen Seura 90 vuotta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 2 artikkeli id 6115. https://doi.org/10.14214/ma.6115
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6435. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (1999). Ajan riski. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 1 artikkeli id 6435. https://doi.org/10.14214/ma.6435
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5994. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (1998). Metsäntutkimus mukaan EU:n viidenteen puiteohjelmaan. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1998 numero 4 artikkeli id 5994. https://doi.org/10.14214/ma.5994
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6568. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (1998). Julkaisusarjat tutkimuksen rahoituksen ja tuloksellisuuden mittareissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1998 numero 3 artikkeli id 6568. https://doi.org/10.14214/ma.6568
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6958. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (1998). Tutkimuksen ja päätöksenteon suhteet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1998 numero 2 artikkeli id 6958. https://doi.org/10.14214/ma.6958
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6709. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (1998). Metsätieteen aikakauskirja verkkojulkaisuksi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1998 numero 1 artikkeli id 6709. https://doi.org/10.14214/ma.6709
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6231. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (1997). Hyvä metsänhoito on osa metsäsektorin kilpailukykyä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 4 artikkeli id 6231. https://doi.org/10.14214/ma.6231
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6473. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (1997). Metsien kehityksen ennustaminen. Metsätieteen aikakauskirja 3/1997: 305-306. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 3 artikkeli id 6473.
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6514. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (1997). Metsäsertifiointi metsätalouden ympäristöpolitiikan välineenä. Metsätieteen aikakauskirja 2/1997: 163-164. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 2 artikkeli id 6514.
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6353. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (1997). Puun laatu – tuoteseloste vai puun ominaisuuksien viisasta käyttöä? Metsätieteen aikakauskirja 1/1997: 3-4. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 1 artikkeli id 6353.
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5947. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (1995). IUFROn XX maailmankongressi. Metsätieteen aikakauskirja 2/1995: 80-80. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 2 artikkeli id 5947.
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)

Tieteen tori

Biodiversiteetti

artikkeli id 5898. Tieteen tori – Biodiversiteetti
Eeva Korpilahti. (1995). Luonnon monimuotoisuus metsätaloudessa. Metsätieteen aikakauskirja 4/1995: 312-321. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 4 artikkeli id 5898. https://doi.org/10.14214/ma.5898
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)

Tieteen tori

Metsäsektorin kansainvälistyminen ja metsäntutkimus

artikkeli id 6721. Tieteen tori – Metsäsektorin kansainvälistyminen ja metsäntutkimus
Eeva Korpilahti. (1998). Tutkimustulosten julkaiseminen ja kansainvälisyys. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1998 numero 1 artikkeli id 6721. https://doi.org/10.14214/ma.6721
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)

Tieteen tori

artikkeli id 6129. Tieteen tori
Eeva Korpilahti. (1999). Suomen Metsätieteellinen Seura 1980- ja 1990-luvuilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 2 artikkeli id 6129. https://doi.org/10.14214/ma.6129
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 6374. Tieteen tori
Eeva Korpilahti. (1997). Kansainvälinen Marcus Wallenberg -palkinto professori Erkki Tompolle. Metsätieteen aikakauskirja 1/1997: 146-147. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 1 artikkeli id 6374. https://doi.org/10.14214/ma.6374
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5954. Tieteen tori
Eeva Korpilahti. (1995). IUFROn XX maailmankongressin pääesitelmien viesti. Metsätieteen aikakauskirja 2/1995: 154-158. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 2 artikkeli id 5954. https://doi.org/10.14214/ma.5954
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)

Puheenvuoro

artikkeli id 6604. Puheenvuoro
Eeva Korpilahti. (2013). Sata vuotta suomalaista metsätieteen julkaisemista. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4 artikkeli id 6604. https://doi.org/10.14214/ma.6604
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit