Articles by Paula Jylhä

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 6376. Tutkimusartikkeli
Paula Jylhä. (1995). Nuorten metsien metsänhoidollinen tila ennen kunnostushakkuuta ja sen jälkeen Keski-Pohjanmaan ojitusalueilla. Metsätieteen aikakauskirja 1/1995: 4-20. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 1 artikkeli id 6376. https://doi.org/10.14214/ma.6376

Tutkimuksessa inventoitiin 26 mäntyvaltaista ja 17 hieskoivuvaltaista nuoren metsän kunnostuskohdetta Keski-Pohjanmaalla. Tavoitteena oli arvioida ylitiheänä kasvaneiden puustojen elpymiskykyä kunnostushakkuiden jälkeen sekä kuvailla kunnostushakkuutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä.

Runkolukuohjeet soveltuivat pohjapinta-alamalleja paremmin hoitotarpeen arviointiin, sillä puustot olivat epätasaisia ja pieniläpimittaisia. Hakkuupoistuma oli keskimäärin 37 m3/ha, josta ainespuuta oli 21 m3/ha. Puuston tilavuudesta poistettiin keskimäärin kolmasosa, voimakkaimmin käsitellyillä kohteilla yli 60 %. Elävän latvuksen osuus puun pituudesta pieneni kasvatustiheyden noustessa. Suuri osa metsäojista oli kiireellisen kunnostuksen tarpeessa, joten voimakkaat harvennukset voivat aiheuttaa huomattavia kasvutappioita, ellei ojastoja kunnosteta. Merkittävimmät puiden ulkoista laatua heikentävät tekijät olivat mäntyjen oksikkuus ja koivujen mutkaisuus.

 • Jylhä, ORCID ID:E-mail paula.jylha@metla.fi (email)

Tutkimusseloste

artikkeli id 10473. Tutkimusseloste
Paula Jylhä, Pasi Rikkonen, Katri Hamunen. (2020). Pienet metsäkoneyritykset kuilun partaalla, suuret kasvu-uralla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 artikkeli id 10473. https://doi.org/10.14214/ma.10473
 • Jylhä, Luonnonvarakeskus (Luke), Tuotantojärjestelmät, Kokkola ORCID ID:E-mail paula.jylha@luke.fi (email)
 • Rikkonen, Luonnonvarakeskus (Luke), Biotalous ja ympäristö, Mikkeli ORCID ID:E-mail pasi.rikkonen@luke.fi
 • Hamunen, Luonnonvarakeskus (Luke), Biotalous ja ympäristö, Joensuu ORCID ID:E-mail katri.hamunen@luke.fi
artikkeli id 7814. Tutkimusseloste
Jyrki Hytönen, Paula Jylhä, Keith Little. (2017). Tuhkalannoitus ja heinäntorjunta suopellon metsityksessä männyllä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2017 artikkeli id 7814. https://doi.org/10.14214/ma.7814
 • Hytönen, Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat ja biotuotanto, Kokkola ORCID ID:E-mail jyrki.hytonen@luke.fi (email)
 • Jylhä, Luonnonvarakeskus (Luke), Vihreä teknologia, Kokkola ORCID ID:E-mail paula.jylha@luke.fi
 • Little, Nelson Mandela University, George Campus, Etelä-Afrikka ORCID ID:E-mail Keith.Little@nmmu.ac.za
artikkeli id 6471. Tutkimusseloste
Paula Jylhä. (2012). Karsimaton ensiharvennusmänty sulfaattisellun ja energian tuotannossa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6471. https://doi.org/10.14214/ma.6471
 • Jylhä, ORCID ID:
artikkeli id 5944. Tutkimusseloste
Paula Jylhä, Olli Dahl, Juha Laitila, Kalle Kärhä. (2011). Ensiharvennusmännyn hankintaketjun vaikutus sellutehtaan puustamaksukykyyn. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 1 artikkeli id 5944. https://doi.org/10.14214/ma.5944
 • Jylhä, ORCID ID:
 • Dahl, ORCID ID:
 • Laitila, ORCID ID:
 • Kärhä, ORCID ID:
artikkeli id 6394. Tutkimusseloste
Jyrki Hytönen, Paula Jylhä. (2008). Pintakasvillisuuden torjunnan ja taimityypin vaikutus kuusen taimien kuolleisuuteen ja kasvuun metsitetyllä pellolla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 3 artikkeli id 6394. https://doi.org/10.14214/ma.6394
 • Hytönen, ORCID ID:
 • Jylhä, ORCID ID:
artikkeli id 5987. Tutkimusseloste
Paula Jylhä, Juha Laitila. (2007). Energia- ja ainespuun korjuu nuorista metsistä kokopuupaalaimella. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 4 artikkeli id 5987. https://doi.org/10.14214/ma.5987
 • Jylhä, ORCID ID:
 • Laitila, ORCID ID:
artikkeli id 5786. Tutkimusseloste
Jyrki Hytönen, Paula Jylhä. (2005). Kilpailevan kasvillisuuden ja pintakasvillisuuden torjunnan vaikutus rauduskoivun taimien kuolleisuuteen, kasvuun ja myyrätuhoihin pellonmetsityksessä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 3 artikkeli id 5786. https://doi.org/10.14214/ma.5786
 • Hytönen, ORCID ID:
 • Jylhä, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit