Articles by Tuomas Aakala

Tiedonanto

artikkeli id 6080. Tiedonanto
Annika Kangas, Tuomas Aakala, Hanna Alanen, Maarit Haavisto, Jani Heikkilä, Annu Kaila, Sami Kankaanpää, Hannu Kämäri, Olli Leino, Antti Mäkinen, Eeva Nurmela. (2004). Lahopuuinventoinnin menetelmien vertailu Nuuksion ulkoilualueilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 1 artikkeli id 6080. https://doi.org/10.14214/ma.6080

Tutkimuksessa vertailtiin nykyisin sovellettuja inventointimenetelmiä (ympyräkoeala- ja kaista-inventointi) linja-leikkaus-otantaan (Line Intersect Sampling LIS) lahopuun inventoinnissa. Tarkoitus oli vertailla näiden kahden inventointitavan käyttökelpoisuutta, tuottavuutta ja luotettavuutta Nuuksion ulkoilualueella tehdyssä testissä. Testissä kaikille alueille laskettiin kaksi tai kolme riippumatonta inventointitulosta eri menetelmillä. LIS-menetelmässä tehtyjen havaintojen määrä (yhtä aluetta lukuun ottamatta) linjakilometriä kohden oli samaa luokkaa kaistainventoinnin kanssa. Kaista oli tässä tapauksessa niin kapea, ettei se juuri poikennut LIS-menetelmästä. Pienillä ympyräkoealoilla tehtiin vähiten havaintoja. Luotettavuudeltaan LIS-inventointi oli jokaisella alueella paras, mutta kun suhteutettiin luotettavuus linjan pituuteen, mittausaikaan tai mitattuihin puihin, muut menetelmät osoittautuivat usein tehokkaammiksi. Parantunut luotettavuus ei siis riittänyt kompensoimaan lisääntynyttä linjan pituutta. Tämä saattoi kuitenkin johtua ryhmien ja alueiden välisestä erosta, sillä yhdellä alueella, jossa linjat olivat täsmälleen samat, LIS oli tehokkaampi myös suhteessa linjan pituuteen.

 • Kangas, ORCID ID:E-mail annika.kangas@helsinki.fi (email)
 • Aakala, ORCID ID:
 • Alanen, ORCID ID:
 • Haavisto, ORCID ID:
 • Heikkilä, ORCID ID:
 • Kaila, ORCID ID:
 • Kankaanpää, ORCID ID:
 • Kämäri, ORCID ID:
 • Leino, ORCID ID:
 • Mäkinen, ORCID ID:
 • Nurmela, ORCID ID:

Tieteen tori

Tutkittu tieto ja metsien käyttö

artikkeli id 10673. Tieteen tori – Tutkittu tieto ja metsien käyttö
Tuomas Aakala. (2021). Metsien luontainen rakenne, kehitys ja haasteet monimuotoisuuden turvaamiselle talousmetsissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 artikkeli id 10673. https://doi.org/10.14214/ma.10673
 • Aakala, Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Metsätieteiden osasto, Joensuu ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0160-6410 E-mail tuomas.aakala@uef.fi (email)

Tutkimusseloste

artikkeli id 5972. Tutkimusseloste
Tuomas Aakala. (2016). Luonnonmetsien puuston tilarakenteen kehitys. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2016 numero 1 artikkeli id 5972. https://doi.org/10.14214/ma.5972
 • Aakala, ORCID ID:
artikkeli id 5857. Tutkimusseloste
Tuomas Aakala. (2012). Kuolleen puun määrän ja laadun vaihtelu vanhoissa boreaalisissa metsissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5857. https://doi.org/10.14214/ma.5857
 • Aakala, ORCID ID:
artikkeli id 5756. Tutkimusseloste
Tuomas Aakala. (2010). Puuston kuolleisuus ja lahopuun dynamiikka vanhoissa boreaalisissa metsissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 2 artikkeli id 5756. https://doi.org/10.14214/ma.5756
 • Aakala, ORCID ID:
artikkeli id 6623. Tutkimusseloste
Antti Lännenpää, Tuomas Aakala, Heikki Kauhanen, Timo Kuuluvainen. (2008). Puiden kuolinsyyt pohjoisen Fennoskandian luonnontilaisissa kuusimetsissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli id 6623. https://doi.org/10.14214/ma.6623
 • Lännenpää, ORCID ID:
 • Aakala, ORCID ID:
 • Kauhanen, ORCID ID:
 • Kuuluvainen, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit