Articles by Veli-Pekka Heikkinen

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 6731. Tutkimusartikkeli
Pekka Ollonqvist, Veli-Pekka Heikkinen. (1996). Metsänomistajien puukaupallinen toiminta. Metsätieteen aikakauskirja 4/1996: 359-372. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1996 numero 4 artikkeli id 6731. https://doi.org/10.14214/ma.6731

Tutkimuksessa selvitettiin yksityismetsänomistajien toimintaa puukaupassa ja puuntarjonnan sopeutusta kantohintojen muutoksiin. Puunmyyjät ryhmiteltiin puukauppaan liittyvien tavoitteiden ja puukaupallisen informaation käytön perusteella. Tavoitteet jaettiin metsänhoidollisiin ja hakkuutulotavoitteisiin sekä puukaupallisiin huippuhintatavoitteisiin. Informaatiopalvelujen käyttö jaettiin itselliseen toimintaan, yhdistys- tai ostajaorientoitumiseen. Huippuhintoja tavoittelevat hankkivat aktiivisesti markkinainformaatiota, reagoivat myyntihetken kantohintaan ja saivat mäntytukkipuun kaupassa muita metsänomistajia korkeammat kantohinnat. Muut metsänomistajat sopeuttivat puuntarjontaa varsinaisen myyntihetken kantohinnan sijasta edellisen neljännesvuosijakson hintamuutoksiin perustuen. Metsänhoitoyhdistyksen informaatiopalveluja käyttäneillä havaittiin muita korkeampia kantohintoja, mikäli myynnin tavoitteena eivät olleet huippuhinnat. Ostajien informaatiopalvelujen käyttöön orientoituneilla puunmyyjillä keskimääräiset kantohinnat jäivät alhaisiksi.

  • Ollonqvist, ORCID ID:E-mail pekka.ollonqvist@metla.fi (email)
  • Heikkinen, ORCID ID:

Tutkimusseloste

artikkeli id 6062. Tutkimusseloste
Veli-Pekka Heikkinen, Antti Kanto. (2000). Metsätuottojen markkinamalli, joka ottaa huomioon osakemarkkinoiden ja puumarkkinoiden pitkän aikavälin korrelaatiot. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli id 6062. https://doi.org/10.14214/ma.6062
  • Heikkinen, ORCID ID:
  • Kanto, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit