Articles by Miina Rautiainen

Katsaus

artikkeli id 10323. Katsaus
Miina Rautiainen, Nea Kuusinen, Aarne Hovi, Titta Majasalmi. (2020). Boreaalisten metsien albedosta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 artikkeli id 10323. https://doi.org/10.14214/ma.10323

Metsien albedon vaihtelun selvittäminen antaa tietoa energiavirroista maan ja ilmakehän välillä sekä tarkennettuja lähtötietoja ilmastomallinnukseen. Siihen, pitäisikö albedon vaihtelu erityyppisten metsien välillä ottaa huomioon ilmastopolitiikassa tai metsänhoidon päätöksenteossa, ei pystytä vastaamaan ennen kuin kaikki metsien ilmastoon vaikuttavat tekijät on arvioitu samanaikaisesti. Boreaalisten metsien albedolla on omat erityispiirteensä verrattuna muiden kasvillisuusvyöhykkeiden albedoon; metsiemme albedo vaihtelee muun muassa lumitilanteen, puulajikoostumuksen, metsän rakenteen sekä aluskasvillisuuden mukaan. Tässä katsausartikkelissa kerromme mikä albedo on, miksi siitä ollaan kiinnostuneita, miten metsän albedoa on mahdollista arvioida ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen. Tarkastelumme painottuu suomalaisiin metsiin. Lisäksi tarkastelemme Suomen metsien albedon kehitystä viime vuosikymmenten aikana ja pohdimme mitä seikkoja boreaalisten metsien albedosta ei vielä ymmärretä.

 • Rautiainen, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo; Elektroniikan ja nanotekniikan laitos, Sähkötekniikan korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6568-3258 E-mail miina.a.rautiainen@aalto.fi (email)
 • Kuusinen, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID:E-mail nea.kuusinen@aalto.fi
 • Hovi, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4384-5279 E-mail aarne.hovi@aalto.fi
 • Majasalmi, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0770-0136 E-mail titta.majasalmi@aalto.fi

Tieteen tori

Tavoitteena metsien monet hyödyt

artikkeli id 6533. Tieteen tori – Tavoitteena metsien monet hyödyt
Miina Rautiainen. (2015). Fysikaaliset menetelmät metsien kaukokartoituksessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli id 6533. https://doi.org/10.14214/ma.6533
 • Rautiainen, ORCID ID:

Tieteen tori

artikkeli id 6785. Tieteen tori
Miina Rautiainen, Janne Heiskanen. (2010). Metsän vuodenaikaisvaihtelut satelliittikuvissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 1 artikkeli id 6785. https://doi.org/10.14214/ma.6785
 • Rautiainen, ORCID ID:E-mail miina.rautiainen@helsinki.fi (email)
 • Heiskanen, ORCID ID:
artikkeli id 6617. Tieteen tori
Miina Rautiainen, Pauline Stenberg, Janne Heiskanen, Matti Mõttus, Lauri Korhonen, Jouni Peltoniemi, Juha Suomalainen, Sanna Kaasalainen, Terhikki Manninen. (2008). Metsän kaukokartoituksen perustutkimus? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli id 6617. https://doi.org/10.14214/ma.6617
 • Rautiainen, ORCID ID:E-mail miina.rautiainen@helsinki.fi (email)
 • Stenberg, ORCID ID:
 • Heiskanen, ORCID ID:
 • Mõttus, ORCID ID:
 • Korhonen, ORCID ID:
 • Peltoniemi, ORCID ID:
 • Suomalainen, ORCID ID:
 • Kaasalainen, ORCID ID:
 • Manninen, ORCID ID:
artikkeli id 5697. Tieteen tori
Miina Rautiainen, Pauline Stenberg, Matti Mõttus. (2006). Lehtialaindeksin kaukokartoituksesta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 3 artikkeli id 5697. https://doi.org/10.14214/ma.5697
 • Rautiainen, ORCID ID:E-mail miina.rautiainen@helsinki.fi (email)
 • Stenberg, ORCID ID:
 • Mõttus, ORCID ID:

Puheenvuoro

artikkeli id 10734. Puheenvuoro
Miina Rautiainen, Aarne Hovi, Nea Kuusinen, Jussi Juola, Petri Forsström, Sini-Selina Salko, Daniel Schraik, Iuliia Burdun. (2022). Avoimia spektrikirjastoja Suomen metsistä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli id 10734. https://doi.org/10.14214/ma.10734
 • Rautiainen, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6568-3258 E-mail miina.a.rautiainen@aalto.fi (email)
 • Hovi, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4384-5279 E-mail aarne.hovi@aalto.fi
 • Kuusinen, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID:E-mail nea.kuusinen@aalto.fi
 • Juola, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6050-7247 E-mail jussi.juola@aalto.fi
 • Forsström, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2357-2517 E-mail petri.forsstrom@aalto.fi
 • Salko, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID:E-mail sini-selina.salko@aalto.fi
 • Schraik, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoos ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7794-3918 E-mail daniel.schraik@aalto.fi
 • Burdun, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1436-2550 E-mail iuliia.burdun@aalto.fi
artikkeli id 10540. Puheenvuoro
Miina Rautiainen. (2021). Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) niukka rahoitus metsäntutkimukselle. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 artikkeli id 10540. https://doi.org/10.14214/ma.10540
 • Rautiainen, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID:E-mail miina.a.rautiainen@aalto.fi (email)

Tutkimusseloste

artikkeli id 10742. Tutkimusseloste
Aarne Hovi, Jussi Juola, Miina Rautiainen. (2022). Kuusen neulasten spektrien maantieteellinen vaihtelu on pientä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli id 10742. https://doi.org/10.14214/ma.10742
artikkeli id 10656. Tutkimusseloste
Aarne Hovi, Daniel Schraik, Miina Rautiainen. (2021). Maastolaserkeilaimen intensiteettiarvot tarkentavat metsän latvuston rakennepiirteiden arviointia. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 artikkeli id 10656. https://doi.org/10.14214/ma.10656
 • Hovi, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Espoo ORCID ID:E-mail aarne.hovi@aalto.fi (email)
 • Schraik, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Espoo ORCID ID:E-mail daniel.schraik@aalto.fi
 • Rautiainen, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Espoo;  Aalto-yliopisto, Elektroniikan ja nanotekniikan laitos, Espoo ORCID ID:E-mail miina.a.rautiainen@aalto.fi
artikkeli id 7819. Tutkimusseloste
Aarne Hovi, Pekka Raitio, Miina Rautiainen. (2017). Uusi spektrikirjasto boreaalisista puulajeista. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2017 artikkeli id 7819. https://doi.org/10.14214/ma.7819
 • Hovi, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Espoo ORCID ID:E-mail aarne.hovi@aalto.fi (email)
 • Raitio, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Espoo ORCID ID:E-mail pekka.raitio@aalto.fi
 • Rautiainen, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Espoo; Aalto-yliopisto, Elektroniikan ja nanotekniikan laitos, Espoo ORCID ID:E-mail miina.a.rautiainen@aalto.fi
artikkeli id 6427. Tutkimusseloste
Miina Rautiainen, Matti Mõttus, Pauline Stenberg, Sanna Ervasti. (2008). Latvusmuodon mittaus ja mallitus metsän fysikaalisia heijastusmalleja varten. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 1 artikkeli id 6427. https://doi.org/10.14214/ma.6427
 • Rautiainen, ORCID ID:
 • Mõttus, ORCID ID:
 • Stenberg, ORCID ID:
 • Ervasti, ORCID ID:
artikkeli id 5989. Tutkimusseloste
Lauri Korhonen, Kari T. Korhonen, Pauline Stenberg, Matti Maltamo, Miina Rautiainen. (2007). Paikalliset latvuspeittävyysmallit beta-regressiolla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 4 artikkeli id 5989. https://doi.org/10.14214/ma.5989
 • Korhonen, ORCID ID:
 • Korhonen, ORCID ID:
 • Stenberg, ORCID ID:
 • Maltamo, ORCID ID:
 • Rautiainen, ORCID ID:
artikkeli id 6328. Tutkimusseloste
Lauri Korhonen, Kari T. Korhonen, Miina Rautiainen, Pauline Stenberg. (2006). Latvuspeiton maastomittausmenetelmien vertailu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 4 artikkeli id 6328. https://doi.org/10.14214/ma.6328
 • Korhonen, ORCID ID:
 • Korhonen, ORCID ID:
 • Rautiainen, ORCID ID:
 • Stenberg, ORCID ID:
artikkeli id 6267. Tutkimusseloste
Miina Rautiainen, Pauline Stenberg, Tiit Nilson. (2005). Männiköiden latvuspeiton arvioimisesta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 1 artikkeli id 6267. https://doi.org/10.14214/ma.6267
 • Rautiainen, ORCID ID:
 • Stenberg, ORCID ID:
 • Nilson, ORCID ID:
artikkeli id 6095. Tutkimusseloste
Pauline Stenberg, Miina Rautiainen, Terhikki Manninen, Pekka Voipio, Heikki Smolander. (2004). Satelliittikuvista lasketut kasvillisuusindeksit suomalaisen havumetsän neulasalan kartoituksessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 1 artikkeli id 6095.
 • Stenberg, ORCID ID:
 • Rautiainen, ORCID ID:
 • Manninen, ORCID ID:
 • Voipio, ORCID ID:
 • Smolander, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit