Articles by Juha Lappi

Tiedonanto

artikkeli id 10185. Tiedonanto
Juha Lappi. (2019). Metsätalouden tuottoprosentti ja nykyarvolaskennan korko ovat vertailukelvottomia. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2019 artikkeli id 10185. https://doi.org/10.14214/ma.10185

LULUCF vertailutasolaskemat tehtiin Mela-ohjelmistolla maksimoimalla 3,5 %:n nykyarvoa. Valittu korkokanta on Luonnonvarakeskuksen julkaisemien tuottoprosenttien keskiarvo. Osoitan normaalimetsälaskelmien ja teoreettisten tarkastelujen avulla, että metsätalouden tuottoprosentti ja nykyarvolaskennan korkoprosentti ovat kuitenkin vertailukelvottomia. Tuottoprosentin laskennassa metsien arvona käytetään hakkuuarvoa, joka ei ota huomioon paljaan maan arvoa eikä sitä, että kasvatettavan puuston arvo on suurempi metsässä kuin hakattuna. Hakkuuarvo on aliarvio metsien nykyarvoteorian mukaiselle arvolle paitsi silloin, kun paljaan maan arvo on kovin negatii­vinen. Siten tuottoprosentti on pienempi tai yhtä suuri kuin kiertoaikojen määrittelyyn käytetty korkoprosentti ainoastaan kovin huonoilla kasvupaikoilla, korkeilla koroilla ja korkeilla uudistamiskustannuksilla. Kirjoituksessa esitetään myös, että Metsähallituksen tuottoprosentti riippuu niin suoraviivaisesti metsien pääoma-arvon laskennassa käytetystä korosta, että tuottoprosentti on epäinformatiivinen.

 • Lappi, Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto, Joensuu ORCID ID:E-mail juha.lappi.sjk@gmail.com (email)

Tieteen tori

artikkeli id 5967. Tieteen tori
Juha Lappi. (2016). Suurin kestävä hakkuutaso. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2016 numero 1 artikkeli id 5967. https://doi.org/10.14214/ma.5967
 • Lappi, ORCID ID:
artikkeli id 6280. Tieteen tori
Juha Lappi. (1999). Kiertoajasta ja metsätalouden suunnittelusta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 4 artikkeli id 6280. https://doi.org/10.14214/ma.6280
 • Lappi, ORCID ID:E-mail juha.lappi@metla.fi (email)
artikkeli id 6724. Tieteen tori
Juha Lappi. (1998). Kestävä metsätalous: metsälödynamiikan hallintaa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1998 numero 1 artikkeli id 6724. https://doi.org/10.14214/ma.6724
 • Lappi, ORCID ID:E-mail juha.lappi@metla.fi (email)
artikkeli id 6373. Tieteen tori
Juha Lappi. (1997). Metsien kasvu ja kestävät hakkuut. Metsätieteen aikakauskirja 1/1997: 138-145. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 1 artikkeli id 6373. https://doi.org/10.14214/ma.6373
 • Lappi, ORCID ID:E-mail juha.lappi@metla.fi (email)

Puheenvuoro

artikkeli id 6318. Puheenvuoro
Juha Lappi. (2006). Inventointimenetelmien kustannustehokkuus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 4 artikkeli id 6318. https://doi.org/10.14214/ma.6318
 • Lappi, ORCID ID:E-mail juha.lappi@metla.fi (email)
artikkeli id 5827. Puheenvuoro
Juha Lappi. (2001). Metsien suojelu, metsätaseet ja hakkuumahdollisuudet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli id 5827. https://doi.org/10.14214/ma.5827
 • Lappi, ORCID ID:E-mail juha.lappi@metla.fi (email)
artikkeli id 6023. Puheenvuoro
Juha Lappi. (2000). Metsien hyödyt: vastauksia vastauksiin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 2 artikkeli id 6023. https://doi.org/10.14214/ma.6023
 • Lappi, ORCID ID:E-mail juha.lappi@metla.fi (email)

Tutkimusseloste

artikkeli id 5975. Tutkimusseloste
Juha Lappi, Jaana Luoranen. (2016). Miten syöntipaine vaikuttaa tukkimiehentäin aiheuttamiin vaurioihin: kaksiulotteiseen yleistettyyn lineaariseen sekamalliin perustuva analyysi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2016 numero 1 artikkeli id 5975. https://doi.org/10.14214/ma.5975
 • Lappi, ORCID ID:
 • Luoranen, ORCID ID:
artikkeli id 5878. Tutkimusseloste
Juha Lappi. (2006). Tasaisia pituus/ikä-käyriä runkoanalyysista lineaarisen ohjelmoinnin avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 2 artikkeli id 5878. https://doi.org/10.14214/ma.5878
 • Lappi, ORCID ID:
artikkeli id 5875. Tutkimusseloste
Jaana Luoranen, Juha Lappi, Gang Zhang, Heikki Smolander. (2006). Kesällä istutettujen hybridihaavan kloonitaimien maastomenestyminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 2 artikkeli id 5875. https://doi.org/10.14214/ma.5875
 • Luoranen, ORCID ID:
 • Lappi, ORCID ID:
 • Zhang, ORCID ID:
 • Smolander, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit