Articles by Anna Saarsalmi

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 6222. Tutkimusartikkeli
Pekka Tamminen, Anna Saarsalmi. (2004). Viljavien maiden nuorten kuusikoiden neulasten booripitoisuus Etelä-Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 3 artikkeli id 6222. https://doi.org/10.14214/ma.6222

Pohjois-Savossa on kiinnitetty kasvavaa huomiota nuorissa, viljavien kangasmaiden kuusikoissa ilmeneviin kasvuhäiriöihin. Kasvuhäiriön on oletettu aiheutuvan boorin puutteesta. Kasvuhäiriön yleisyyttä ja erityisesti neulasten booripitoisuuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä tutkittiin Etelä-Suomessa (Oulun läänin etelärajaan asti) valtakunnan metsien 9. inventoinnin koealoilla. Selvityksessä oli mukana 110 nuorta kuusikkoa (Picea abies (L.) Karst.), joista kerättiin neulas- ja maanäytteitä sekä määritettiin erilaisia puu- ja metsikkötunnuksia.

Boorin puutosrajan alapuolella olevia pitoisuuksia, alle 5 mg/kg, tavattiin kolmea poikkeusta lukuun ottamatta Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Etelä-Savon metsäkeskuksissa. Selvästi kasvuhäiriöisiä puita tavattiin samalla alueella.

Neulasten booripitoisuus näytti laskevan pohjoiseen ja itään sekä metsikön tiheyden ja puuston keskiläpimitan myötä. Toisaalta neulasten booripitoisuus oli sitä korkeampi, mitä kosteampi kasvupaikka oli. Maa-analyysimuuttujista parhaiten neulasten booripitoisuutta selittivät kivennäismaan vesiliukoisen boorin pitoisuus ja määrä ja humuskerroksen kokonais- ja vesiliukoisen boorin määrä.

 • Tamminen, ORCID ID:E-mail pekka.tamminen@metla.fi (email)
 • Saarsalmi, ORCID ID:

Katsaus

artikkeli id 6925. Katsaus
Jyrki Hytönen, Anna Saarsalmi. (2015). Harmaaleppä energiapuuna. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6925. https://doi.org/10.14214/ma.6925
 • Hytönen, ORCID ID:
 • Saarsalmi, ORCID ID:

Tieteen tori

Kivennäismaat ja niiden ravinteisuus

artikkeli id 5836. Tieteen tori – Kivennäismaat ja niiden ravinteisuus
Anna Saarsalmi, Mikko Kukkola. (2009). Tuhkalannoituksen vaikutus maaperään ja puuston kasvuun. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 1 artikkeli id 5836. https://doi.org/10.14214/ma.5836
 • Saarsalmi, ORCID ID:E-mail anna.saarsalmi@metla.fi (email)
 • Kukkola, ORCID ID:
artikkeli id 5835. Tieteen tori – Kivennäismaat ja niiden ravinteisuus
Heljä-Sisko Helmisaari, Mikko Kukkola, Jukka Luiro, Anna Saarsalmi, Aino Smolander, Pekka Tamminen. (2009). Hakkuutähteiden korjuu – muuttuuko typen saatavuus? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 1 artikkeli id 5835. https://doi.org/10.14214/ma.5835
 • Helmisaari, ORCID ID:E-mail helja-sisko.helmisaari@metla.fi (email)
 • Kukkola, ORCID ID:
 • Luiro, ORCID ID:
 • Saarsalmi, ORCID ID:
 • Smolander, ORCID ID:
 • Tamminen, ORCID ID:

Tutkimusseloste

artikkeli id 6309. Tutkimusseloste
Jyrki Hytönen, Anna Saarsalmi. (2015). Harmaaleppävesakoiden biomassatuotos ja lannoituksen vaikutus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6309. https://doi.org/10.14214/ma.6309
 • Hytönen, ORCID ID:
 • Saarsalmi, ORCID ID:
artikkeli id 6904. Tutkimusseloste
Anna Saarsalmi, Pekka Tamminen, Mikko Kukkola. (2014). Pitkäaikaisen lannoituksen vaikutus maan ominaisuuksiin männiköissä ja kuusikoissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 2 artikkeli id 6904. https://doi.org/10.14214/ma.6904
 • Saarsalmi, ORCID ID:
 • Tamminen, ORCID ID:
 • Kukkola, ORCID ID:
artikkeli id 5785. Tutkimusseloste
Anna Saarsalmi, Pekka Tamminen. (2005). Boori-, fosfori- ja typpilannoituksen vaikutus kasvuhäiriöistä kärsivien kuusikoiden latvusten toipumiseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 3 artikkeli id 5785. https://doi.org/10.14214/ma.5785
 • Saarsalmi, ORCID ID:
 • Tamminen, ORCID ID:
artikkeli id 6694. Tutkimusseloste
Anna Saarsalmi, Eino Mälkönen, Sirpa Piirainen. (2001). Tuhkalannoituksen vaikutus metsämaan kemiallisiin ominaisuuksiin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 3 artikkeli id 6694. https://doi.org/10.14214/ma.6694
 • Saarsalmi, ORCID ID:
 • Mälkönen, ORCID ID:
 • Piirainen, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit