Articles by Heikki Smolander

Tiedonanto

artikkeli id 6714. Tiedonanto
Timo Saksa, Heikki Smolander. (1998). Metsänviljelyn viivästyminen Pohjois-Savon alueella tilastoissa ja todellisuudessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1998 numero 1 artikkeli id 6714. https://doi.org/10.14214/ma.6714

Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 1988, 1991 ja 1992 suunniteltujen ja vielä vuoden 1996 alussa Pohjois-Savon metsäkeskuksen hankerekisterin mukaan keskeneräisten metsänuudistamishankkeiden toteutustilanne ja metsänhoidollinen tila. Aineisto koostui 224 hankkeen otoksesta.

Vuonna 1988 suunniteltujen hankerekisterin mukaan toteutettujen ja toteuttamattomien uudistamishankkeiden kokonaispinta-alasta pelkästään avohakkuun tai avohakkuun ja muokkauksen varaan jäi 4 %, mutta vuonna 1992 vastaava osuus oli 13 %. Ilman viljelytoimenpiteitä jäänyt avohakkuiden pinta-ala näyttää moninkertaistuneen 1990-luvun alussa verrattuna 1980-lukuun. Vakuustalletusten ja takausten poistamisella ja yleisellä metsänhoito-ohjeiston muutoksella on todennäköisesti ollut vaikutuksensa tähän kehitykseen.

Metsäkeskuksen hankerekisteri antoi yliarvion todellisten uudistamisrästien määrästä. Varsinaisia viivästyneitä uudistusaloja, joilla metsä oli vain hakattu ja mahdollinen uudistusalan maanmuokkaus tehty vähintään kaksi vuotta ennen maastotarkastusta, jäi vuoden 1988 aineistoon 71 % ja vuosien 1991 ja -92 aineistoihin vain 34 ja 30 % rekisterin mukaan toteuttamattomien hankkeiden pinta-alasta. Hakkaamattomien kohteiden osuus tästä tilastoharhasta oli 3–13%. Sellaisten uudistusalojen osuus, jotka oli viljelty, vaikka merkintä siitä hankerekisteristä puuttuikin, oli vuoden 1988 hankkeissa 25 % ja vuoden 1992 49 %.

Metsälain kriteerien mukaan 71 % ainoastaan avohakkuun varaan jätetyistä uudistusaloista tulisi viljellä kokonaan. Avohakkuun ja muokkauksen jälkeen vastaava kokonaan viljeltävien uudistusalojen osuus oli 42 %. Nuorimpien, vuosina 1993 ja 1994 muokattujen uudistusalojen osalta metsänuudistamistulos paranee luontaisen uudistamisen ansiosta vielä hieman, mutta kokonaan viljeltävien uudistusalojen osuuden voidaan arvioida nousevan vuoden 1992 osalta 7–8 %:iin suunnitellusta avohakkuupinta-alasta (vuonna 1988 1,3 %). Niistä aloista, jotka oli muokattu ja istutettu, uudelleen viljeltäviä oli vain 3 % ja täydennettäviä 30 %.

 • Saksa, ORCID ID:E-mail timo.saksa@metla.fi (email)
 • Smolander, ORCID ID:

Tieteen tori

Haapa viljelypuuna

artikkeli id 6090. Tieteen tori – Haapa viljelypuuna
Jaana Luoranen, Kyösti Konttinen, Gang Zhang, Heikki Smolander. (2004). Haavan taimituotanto ja istutusajankohta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 1 artikkeli id 6090. https://doi.org/10.14214/ma.6090
 • Luoranen, ORCID ID:E-mail jaana.luoranen@metla.fi (email)
 • Konttinen, ORCID ID:
 • Zhang, ORCID ID:
 • Smolander, ORCID ID:

Tieteen tori

Metsänuudistamisen laatu

artikkeli id 6543. Tieteen tori – Metsänuudistamisen laatu
Timo Saksa, Kaisa Särkkä-Pakkala, Heikki Smolander. (2002). Työkalu metsänuudistamisen laatutyöhön. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6543. https://doi.org/10.14214/ma.6543
 • Saksa, ORCID ID:E-mail timo.saksa@metla.fi (email)
 • Särkkä-Pakkala, ORCID ID:
 • Smolander, ORCID ID:

Tieteen tori

artikkeli id 6261. Tieteen tori
Timo Saksa, Ville Kankaanhuhta, Fred Kalland, Heikki Smolander. (2005). Uudistamistuloksen laatu Etelä-Suomen yksityismetsissä ja keskeisimmät kehittämiskohteet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 1 artikkeli id 6261. https://doi.org/10.14214/ma.6261
 • Saksa, ORCID ID:E-mail timo.saksa@metla.fi (email)
 • Kankaanhuhta, ORCID ID:
 • Kalland, ORCID ID:
 • Smolander, ORCID ID:

Kirjallisuutta

artikkeli id 5940. Kirjallisuutta
Heikki Smolander. (2011). Väärin kasvatettu – Matti Kärkkäisen ”Metsieni kirjan” arvostelua. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 1 artikkeli id 5940. https://doi.org/10.14214/ma.5940
 • Smolander, ORCID ID:E-mail heikki.smolander@metla.fi (email)

Puheenvuoro

artikkeli id 10395. Puheenvuoro
Heikki Smolander, Katri Himanen. (2020). Argumentaatio ontuu myös olennaisissa asioissa – vastauksia Metsä meidän jälkeemme -kirjan tekijöille. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 artikkeli id 10395. https://doi.org/10.14214/ma.10395
 • Smolander, ORCID ID:E-mail hessu.smolander@gmail.com (email)
 • Himanen, Luonnonvarakeskus (Luke), Tuotantojärjestelmät, Kuopio ORCID ID:E-mail katri.himanen@luke.fi
artikkeli id 10337. Puheenvuoro
Heikki Smolander, Katri Himanen. (2020). Ovatko faktat kohdallaan Metsä meidän jälkeemme -kirjassa? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 artikkeli id 10337. https://doi.org/10.14214/ma.10337
 • Smolander, ORCID ID:E-mail hessu.smolander@gmail.com (email)
 • Himanen, Luonnonvarakeskus (Luke), Tuotantojärjestelmät, Kuopio ORCID ID:E-mail katri.himanen@luke.fi
artikkeli id 6746. Puheenvuoro
Heikki Smolander. (2012). Tutkimustiedon siirto käytäntöön – vettä hanhen selkään. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli id 6746. https://doi.org/10.14214/ma.6746
 • Smolander, ORCID ID:E-mail heikki.smolander@metla.fi (email)
artikkeli id 5937. Puheenvuoro
Heikki Smolander. (2011). Kartellin vaikutus kantohintoihin ja Metlan uskottavuus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 1 artikkeli id 5937. https://doi.org/10.14214/ma.5937
 • Smolander, ORCID ID:E-mail heikki.smolander@metla.fi (email)
artikkeli id 5699. Puheenvuoro
Heikki Smolander. (2006). Tutkimustulosten uutisointi ja tutkimuksen uskottavuus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 3 artikkeli id 5699. https://doi.org/10.14214/ma.5699
 • Smolander, ORCID ID:E-mail heikki.smolander@metla.fi (email)

Tutkimusseloste

artikkeli id 6823. Tutkimusseloste
Jaana Luoranen, Risto Rikala, Heikki Smolander. (2011). Kuusen taimien istuttaminen Bracke- ja Ecoplanter-istutuskoneilla – maanmuokkauksen, istutuksen ja taimien maastomenestymisen arviointi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli id 6823. https://doi.org/10.14214/ma.6823
 • Luoranen, ORCID ID:
 • Rikala, ORCID ID:
 • Smolander, ORCID ID:
artikkeli id 5751. Tutkimusseloste
Ville Kankaanhuhta, Timo Saksa, Heikki Smolander. (2010). Laatutyön vaikutus metsänuudistamistoimintaan Etelä-Suomen yksityismailla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 2 artikkeli id 5751. https://doi.org/10.14214/ma.5751
 • Kankaanhuhta, ORCID ID:
 • Saksa, ORCID ID:
 • Smolander, ORCID ID:
artikkeli id 6793. Tutkimusseloste
Heikki Hänninen, Jaana Luoranen, Risto Rikala, Heikki Smolander. (2010). Myöhäinen pakkasvarastoinnin päättäminen lisää kuusentaimien pakkasvaurioriskiä syksyllä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 1 artikkeli id 6793. https://doi.org/10.14214/ma.6793
 • Hänninen, ORCID ID:
 • Luoranen, ORCID ID:
 • Rikala, ORCID ID:
 • Smolander, ORCID ID:
artikkeli id 5769. Tutkimusseloste
Ville Kankaanhuhta, Timo Saksa, Heikki Smolander. (2009). Kuusen istutus- ja männyn kylvötuloksen vaihteluun vaikuttavat tekijät Etelä-Suomen yksityismailla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5769. https://doi.org/10.14214/ma.5769
 • Kankaanhuhta, ORCID ID:
 • Saksa, ORCID ID:
 • Smolander, ORCID ID:
artikkeli id 5875. Tutkimusseloste
Jaana Luoranen, Juha Lappi, Gang Zhang, Heikki Smolander. (2006). Kesällä istutettujen hybridihaavan kloonitaimien maastomenestyminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 2 artikkeli id 5875. https://doi.org/10.14214/ma.5875
 • Luoranen, ORCID ID:
 • Lappi, ORCID ID:
 • Zhang, ORCID ID:
 • Smolander, ORCID ID:
artikkeli id 6142. Tutkimusseloste
Jaana Luoranen, Risto Rikala, Kyösti Konttinen, Heikki Smolander. (2005). Kuusen istutuskauden jatkaminen lepotilaisilla ja kasvavilla paakkutaimilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 4 artikkeli id 6142. https://doi.org/10.14214/ma.6142
 • Luoranen, ORCID ID:
 • Rikala, ORCID ID:
 • Konttinen, ORCID ID:
 • Smolander, ORCID ID:
artikkeli id 6095. Tutkimusseloste
Pauline Stenberg, Miina Rautiainen, Terhikki Manninen, Pekka Voipio, Heikki Smolander. (2004). Satelliittikuvista lasketut kasvillisuusindeksit suomalaisen havumetsän neulasalan kartoituksessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 1 artikkeli id 6095.
 • Stenberg, ORCID ID:
 • Rautiainen, ORCID ID:
 • Manninen, ORCID ID:
 • Voipio, ORCID ID:
 • Smolander, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit