Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Pekka Ollonqvist (email), Veli-Pekka Heikkinen

Metsänomistajien puukaupallinen toiminta

Ollonqvist P., Heikkinen V.-P. (1996). Metsänomistajien puukaupallinen toiminta. Metsätieteen aikakauskirja 4/1996: 359-372. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1996 numero 4 artikkeli id 6731. https://doi.org/10.14214/ma.6731

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin yksityismetsänomistajien toimintaa puukaupassa ja puuntarjonnan sopeutusta kantohintojen muutoksiin. Puunmyyjät ryhmiteltiin puukauppaan liittyvien tavoitteiden ja puukaupallisen informaation käytön perusteella. Tavoitteet jaettiin metsänhoidollisiin ja hakkuutulotavoitteisiin sekä puukaupallisiin huippuhintatavoitteisiin. Informaatiopalvelujen käyttö jaettiin itselliseen toimintaan, yhdistys- tai ostajaorientoitumiseen. Huippuhintoja tavoittelevat hankkivat aktiivisesti markkinainformaatiota, reagoivat myyntihetken kantohintaan ja saivat mäntytukkipuun kaupassa muita metsänomistajia korkeammat kantohinnat. Muut metsänomistajat sopeuttivat puuntarjontaa varsinaisen myyntihetken kantohinnan sijasta edellisen neljännesvuosijakson hintamuutoksiin perustuen. Metsänhoitoyhdistyksen informaatiopalveluja käyttäneillä havaittiin muita korkeampia kantohintoja, mikäli myynnin tavoitteena eivät olleet huippuhinnat. Ostajien informaatiopalvelujen käyttöön orientoituneilla puunmyyjillä keskimääräiset kantohinnat jäivät alhaisiksi.

Asiasanat
puunmyynnit; puuntarjonnan hintajousto; puukaupan ajoitus

Tekijät
  • Ollonqvist, ORCID ID:Sähköposti pekka.ollonqvist@metla.fi (email)
  • Heikkinen, ORCID ID:

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6731 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Ollonqvist P., Heikkinen V.-P. (1996) Metsänomistajien puukaupallinen toiminta Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1996 numero 4 artikkeli id 6731