Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jori Uusitalo (email), Veli-Pekka Kivinen

Leimikon ennakkomittauksen ajanmenekki

Uusitalo J., Kivinen V.-P. Leimikon ennakkomittauksen ajanmenekki. Metsätieteen aikakauskirja 1994/2: 123-139. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1994 numero 2 artikkeli 5922. https://doi.org/10.14214/ma.5922

Tiivistelmä

Leimikon ennakkomittauksella tarkoitetaan kevyttä otantaan perustuvaa pystymittausta, jonka tavoitteena on tuottaa ennakkotietoa jalostukseen tulevan leimikon puulajikohtaisista läpimitta-, pituus- ja laatujakaumista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää leimikkotekijöiden vaikutus leimikon ennakkomittauksen eri työnosien ajanmenekkiin erilaisissa päätehakkuuoloissa sekä edelleen luoda matemaattiset mallit ennakkomittauksen työnosien ajanmenekille kahdella eri menetelmällä. Tutkimuksessa kehitettäviä ajanmenekkifunktioita käytetään ensisijaisesti leimikon ennakkomittausmenetelmien kehittämistyössä.

Tutkimuksessa seurattiin kahden mittaajan työskentelyä kahdella otantamenetelmillä seitsemässä leimikossa. Mittaajien työskentely tallennettiin kuvanauhalle videotekniikkaa hyväksi käyttäen. Analysoitavaa kuvamateriaalia kertyi yhteensä 17 h. Tutkimusaineiston analysoinnin perusteella luotiin mallit kunkin työnosan ajanmenekin ennustamiseksi.

Koepuiden lukumäärän ohella ennakkomittaustyön ajanmenekkiin vaikutti selvimmin leimikon pinta-ala. Leimikon runkoluvun kasvu lisäsi koealan perustamisen ajanmenekkiä, kun koepuut valittiin ympyräkoealalta mittavapaa apuna käyttäen.

Rinnankorkeusläpimitan suuruudella, puun pituudella tai kuivaoksarajan korkeudella ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta kyseisen tunnuksen mittauksen ajanmenekkiin.

Avainsanat
leimikot; aikatutkimus; puusto; metsät; mittaus

Tekijät
  • Uusitalo, Sähköposti juusitalo@cc.helsinki.fi (sähköposti)
  • Kivinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 1698

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.5922 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Lindblad J., Repola J. (2019) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2019 no. 0 artikkeli 10101
Lindblad J., Kilpeläinen H. et al. (2018) Hakkuukonemittauksen tyvifunktio männyn tyviosan.. Metsätieteen aikakauskirja vol. 2018 no. 0 artikkeli 7805
Ronkainen P., Sirkiä S. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2014 no. 4 artikkeli 5882
Saari A., Kangas A. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 1 artikkeli 6256
Heikkilä J., Lindblad J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 4 artikkeli 5669
Haara A., Korhonen K. T. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 4 artikkeli 5667
Lindblad J., Verkasalo E. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 3 artikkeli 6681
Uusitalo J., Kivinen V.-P. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1994 no. 2 artikkeli 5922
Verkasalo E., Aaltio H. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1994 no. 1 artikkeli 6045
Melkas T., Vastaranta M. et al. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 4 artikkeli 6334
Laasasenaho J., Koivuniemi J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 3 artikkeli 6185
Kiviluoma P., Uusitalo J. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1997 no. 4 artikkeli 6236