Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jori Uusitalo (email), Veli-Pekka Kivinen

Leimikon ennakkomittauksen ajanmenekki

Uusitalo J., Kivinen V.-P. Leimikon ennakkomittauksen ajanmenekki. Metsätieteen aikakauskirja 1994/2: 123-139. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1994 numero 2 artikkeli 5922. https://doi.org/10.14214/ma.5922

Tiivistelmä

Leimikon ennakkomittauksella tarkoitetaan kevyttä otantaan perustuvaa pystymittausta, jonka tavoitteena on tuottaa ennakkotietoa jalostukseen tulevan leimikon puulajikohtaisista läpimitta-, pituus- ja laatujakaumista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää leimikkotekijöiden vaikutus leimikon ennakkomittauksen eri työnosien ajanmenekkiin erilaisissa päätehakkuuoloissa sekä edelleen luoda matemaattiset mallit ennakkomittauksen työnosien ajanmenekille kahdella eri menetelmällä. Tutkimuksessa kehitettäviä ajanmenekkifunktioita käytetään ensisijaisesti leimikon ennakkomittausmenetelmien kehittämistyössä.

Tutkimuksessa seurattiin kahden mittaajan työskentelyä kahdella otantamenetelmillä seitsemässä leimikossa. Mittaajien työskentely tallennettiin kuvanauhalle videotekniikkaa hyväksi käyttäen. Analysoitavaa kuvamateriaalia kertyi yhteensä 17 h. Tutkimusaineiston analysoinnin perusteella luotiin mallit kunkin työnosan ajanmenekin ennustamiseksi.

Koepuiden lukumäärän ohella ennakkomittaustyön ajanmenekkiin vaikutti selvimmin leimikon pinta-ala. Leimikon runkoluvun kasvu lisäsi koealan perustamisen ajanmenekkiä, kun koepuut valittiin ympyräkoealalta mittavapaa apuna käyttäen.

Rinnankorkeusläpimitan suuruudella, puun pituudella tai kuivaoksarajan korkeudella ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta kyseisen tunnuksen mittauksen ajanmenekkiin.

Avainsanat
leimikot; aikatutkimus; puusto; metsät; mittaus

Tekijät
  • Uusitalo, Sähköposti juusitalo@cc.helsinki.fi (sähköposti)
  • Kivinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 77

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.5922 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Hänninen H., Hamunen K. et al. (2021) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2021 no. 0 artikkeli 10578
Hänninen H., Kumela H. et al. (2017) Metsänomistajien näkemys metsänvuokrauksesta met.. Metsätieteen aikakauskirja vol. 2017 no. 0 artikkeli 6997
Ihalainen A., (2013) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2013 no. 3 artikkeli 6026
Höglund H., Hujala T. et al. (2013) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2012 no. 4 artikkeli 6486
Etula H., Store R. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 3 artikkeli 6558
Laitila J., Väätäinen K. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 2 artikkeli 6635
Pellikka J., Heliövaara K. et al. (2010) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 3 artikkeli 5904
Saarikoski H., Mustajoki J. et al. (2010) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 1 artikkeli 6783
Kallio T., Komonen A. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 1 artikkeli 5833
Honkatukia J., Kallio M. et al. (2008) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2008 no. 3 artikkeli 6388
Hokajärvi R., Tikkanen J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 4 artikkeli 6315
Hallikainen V., Jokinen M. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 4 artikkeli 6314
Vatanen E., Pirkonen J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 4 artikkeli 6313
Raitio K., Rannikko P. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 2 artikkeli 5866
Tanttu V., Ahtikoski A. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 4 artikkeli 5668
Nuutinen T., Salminen O. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 4 artikkeli 5665
Viitala E.-J., Saarinen V.-M. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 2 artikkeli 6247
Piiparinen H., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2003 no. 3 artikkeli 6797
Hyvönen P., Korhonen K. T. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2003 no. 2 artikkeli 5679
Saarinen V.-M., Aarnio J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 4 artikkeli 6197
Mehtätalo L., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 4 artikkeli 6196
Hökkä H., Kaunisto S. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 2B artikkeli 6242
Saarinen V.-M., Aarnio J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 3 artikkeli 6682
Uotila E., Viitala E.-J. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 1 artikkeli 6910
Viitala E.-J., Uotila E. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 2 artikkeli 6117
Ovaskainen V., Ripatti P. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 2 artikkeli 6961
Väkevä J., Lipponen K. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1997 no. 3 artikkeli 6474
Kangas J., Pukkala T. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1996 no. 3 artikkeli 6286
Hänninen H., Karppinen H. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1996 no. 1 artikkeli 6152
Ripatti P., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1995 no. 3 artikkeli 6664
Hakkarainen J., Hyttinen P. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1995 no. 3 artikkeli 6663
Mustonen M., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1994 no. 2 artikkeli 5923
Uusitalo J., Kivinen V.-P. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1994 no. 2 artikkeli 5922
Saarinen M., Valkonen  S. et al. (2020) Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen mahdollisuud.. Metsätieteen aikakauskirja vol. 2020 no. 0 artikkeli 10372
Nieminen M., Launiainen S. et al. (2020) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2020 no. 0 artikkeli 10336
Pykälä J., (2019) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2019 no. 0 artikkeli 10170
Viitala E.-J., Leppänen J. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2014 no. 1 artikkeli 6652
Rytteri T., Leskinen L. A. (2013) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2012 no. 4 artikkeli 6488
Hallikainen V., Helle T. et al. (2008) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2008 no. 3 artikkeli 6390
Lilja A., Kokkola M. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 3 artikkeli 5780
Matero J., Saastamoinen O. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2003 no. 3 artikkeli 6802
Uotila E., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2003 no. 2 artikkeli 5681
Nikula A., Store R. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 3 artikkeli 6852
Seppänen P., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 4 artikkeli 5998
Hellström E., Hyttinen P. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1996 no. 4 artikkeli 6733
Uotila E., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1994 no. 1 artikkeli 6047
Komonen A., Alajoki H. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 4 artikkeli 6811
Rovanperä S., Luhta V. et al. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 4 artikkeli 6941
Hänninen H., Karppinen H. et al. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 3 artikkeli 6404
Berninger K., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 3 artikkeli 5696
Uotila E., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 1 artikkeli 6260
Isokääntä T., Tikkanen J. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2003 no. 4 artikkeli 6113
Järveläinen V.-P., Karppinen H. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 4 artikkeli 5999
Yli-Kojola H., Nevalainen S. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 1 artikkeli 5735